Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

UWSPÓLNIANIE

Praktyka Teoretyczna

Zachęcamy do lektury rocznicowego numeru Praktyki Teoretycznej

O tym, jak szlachcic rabację wywołał

Zuzanna Sala

Radosław Rak w "Baśni o wężowym sercu" psychologizuje pozycje klasowe i czyni z podległości oraz sprawczości immanentne cechy podmiotów reprezentujących chłopstwo i szlachtę. Czytelnik w pierwszym odruchu może sympatyzować z tym sposobem przedstawiania: trudno przecież zaprzeczyć, zwłaszcza dziś, że sytuacja społeczno-ekonomiczna jednostki ma wpływ na jej dyspozycje psychologiczne.

Kontrpubliczności ludowe i feministyczne - wstęp

Ewa Majewska

Niniejsza książka podejmuje temat kontrpubliczności w oparciu o przykłady dwóch politycznych mobilizacji z najnowszej historii Polski – wczesnej „Solidarności” (lata 1980-81) i feministycznych Czarnych Protestów (lata 2016-18). Jest próbą wskazania specyfiki ludowych i feministycznych sfer publicznych.

The Images of the Rabble

Praktyka Teoretyczna

We have just published the new issue of Theoretical Practice journal, entitled: The Images of the Rabble.

Ćwiczenia z ekspansji. Kolonialne wątki endeckiego zwrotu ku dyscyplinie

Claudia Snochowska-Gonzalez

W oczekiwaniu na anglojęzyczny numer "Images of the Rabble" przedstawiamy polską wersję artykułu Claudi Snochowskiej-Gonzalez na temat XIX wiecznej migracji polskich chłopów do Brazylii i endeckiej trwogi mas
1 2 3 4 5 152 153